Гаранции на броячите на банкноти и монети

Преди да вземат устройството за ремонт, специалистите извършват неговата диагностика. Извършете проверка, за да установите неизправности и причините за тяхното възникване. Малките щети се коригират на място. В случай на сериозна повреда, устройството се изпраща до специален сервизен център или се заменя с нов.

В зависимост от модела, гаранционният срок е от 1 година до 3 години. В съответствие с правилата за експлоатация, ремонтът е безплатен в гаранционния център. Специалистите могат лесно да определят дали повредата е умишлена или индустриална.

Ако по време на гаранционния период се издават нови банкноти и монети, специалистът инсталира актуализации на софтуера. След гаранционния срок актуализациите могат да бъдат инсталирани независимо чрез изтегляне на софтуер на официалния уебсайт на производителя.

Ако купонът посочи необходимостта от рутинна проверка, устройството се насочва към сервизен център, където ще бъде почистено и заменено с износващи се части.

Сервизна поддръжка

Сервизната поддръжка се състои от пътувания до офиса или дома, отстраняване на неизправности и поддръжка, подмяна на износени части с нови, освободени от производителя.

Ако устройството на броячите на банкноти се повреди поради небрежно боравене, гаранцията не е валидна. Когато се свържете с сервизен център, специалистите незабавно установяват причината за повредата.

Ако причината за неизправността на устройството е в некачествени части, се извършва ремонт или подмяна на стоката. Ако повредата е била причинена по вина на купувача (гумената лента се счупи поради неправилно почистване на устройството и сваляне на капака или поради превишаване на времето на възможна работа през деня и т.н.), купувачът, съгласно гаранционното споразумение, ремонтира устройството за своя сметка ,

Когато купувате устройство, трябва да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. Проверява датата и печат на продавача. Без тях гаранцията не е валидна. По време на гаранционния период ремонтите се правят толкова пъти, колкото е необходимо.

Неизправности, ремонти, резервни части за броячите на банкноти

Монетите не преминават в канала за преизчисляване или не падат от него като негодни. Това е индикатор, че скалата, която регулира диаметъра, е изчезнала или тя не е инсталирана правилно от самото начало.

Коригирайте този проблем:

Махнете капака, който затваря пътя на устройството,повдигнете транспортния колан и регулирайте ширината на пътеката, така че монетата да може да преминава свободно.

След проверка, капакът се поставя обратно на мястото си. Трябва обаче да проверите съответствието на позицията на индикатора за диаметъра на монетата с маркировката на скалата.

Тази операция се извършва отделно за всяка номинална стойност.

Друг проблем възниква, когато диаметърът е зададен правилно, но монетите все още не вървят в правилната посока. В повечето случаи това е следствие от неправилни настройки на дебелината. Алгоритъмът на действията е същият като при регулиране на канала, обръща се само внимание на ограничителя на дебелината.

При продължителна употреба малки монети се забиват в канала. Това е следствие от влошаването на опорните основи под колелото – при сваляне на капака ясно се вижда, че жлебът на основата е вдлъбнат. Основата е подменена. Понякога се изисква подмяна на колан.

Вашият коментар