Видове малки пречиствателни станции

Основни видове пречиствателни станции за отпадни води

Пречиствателните станции трябва винаги да имат първичен и биологичен етап на пречистване. При проектирането на тези етапи на пречистване, както и структурата на съоръженията обаче има големи разлики. Тази статия представя основните видове малки пречиствателни станции на отпадни води.

Факти за пречиствателните станции
  1. Най-често срещаните видове малки пречиствателни станции за отпадни води включват последователно биологично пречистване и растителни станции.
  2. В напълно биологичните системи отпадъчните води се пречистват от микроорганизми.
  3. Аерационните резервоари трябва да бъдат добре вентилирани.
Растителни станции за пречистване

Растителните станции пречистват отпадъчните води през езера, влажни зони, почви или растения, обрасли с растения. Пречиствателните станции се пренасят през отпадните води много бавно. Почистването се осъществява чрез взаимодействие на растения, микроорганизми и механични филтърни слоеве (почва). Пречиствателните станции за растителни отпадъци могат да премахват грубите и фини суспендирани вещества от канализацията. Ако обаче са оразмерени правилно, системите също много ефективно отстраняват органичните и неорганичните замърсители от отпадните води. За засаждане обикновено се използват блатни растения като тръстики. Тези растения виреят особено добре с висока влажност на почвата и осигуряват на микроорганизмите в кореновата им област много добри условия за живот.

Изградените влажни зони не се нуждаят от изкуствена аерация, тъй като микроорганизмите, разграждащи замърсителите, доставят кислород през корените на растенията. Недостатък на тези пречиствателни станции за отпадни води е тяхното голямо пространство от около 5 м² на жител.

Последователно биологично пречистване

При последователното биологично пречистване биологичното пречистване и вторичното избистряне се извършват последователно в един басейн. Отделянето на груби замърсявания става предварително с обработване в отделна камера. След преминаване през първичното пречистване, басейнът се проветрява. При консумация на кислород микроорганизмите разграждат въглеродни и азотни съединения. В следващата фаза на покой, активираната утайка, състояща се от микроорганизми, се утаява на дъното на басейна. След това утаената активна утайка се изпомпва частично в резервоар за утайки (излишна утайка). Над утайката е пречистената отпадъчна вода (бистра вода), която може да се изхвърли в реки. След това централата може да бъде заредена с нови отпадни води.

Предимствата на малките станции за отпадни води чрез последователно биологично пречистване са сравнително ниските разходи и компактната им конструкция. Недостатък е липсата на гъвкавост при колебанията на притока, която често прави допълнителни резервоари за отпадни води.

Повече информация на: Liquidseparator

Вашият коментар