За ръчно рисуваната икона в дома

За ръчно рисуваната икона в дома. Ето още няколко добри съвети за ръчно рисуваните икони:

За ръчно рисуваната икона в дома. Какво по-добре да не правите

  • Да не съхранявате Вашата ръчно рисувана икона на рафтовете с книги, до художествената литература
  • На един и същи рафт с козметика, снимки или играчки
  • До развлекателни плакати и картини.

Струва си да помните, че снимките на светци и художествените картини не са подходящи за отправяне на молитви.

Картините, дори и да имат религиозно съдържание, си остават картини, тъй като не са рисувани според каноните и не са осветени. А снимките на светци са статичен образ на земния път на човек. Докато в една ръчно рисувана икона се изобразява неговото прославено и свято състояние.

За съжаление много явления се приписват на икони, които по никакъв начин не са свързани с тях.

Така че би било грешка да се вярва, че иконата е някакъв акумулатор на Божията сила и благодат, които могат да бъдат взети, ако е необходимо. Трябва да се помни, че иконата е проводник. Благодатта не идва от нея, а чрез нея. Можете да се молите на Господ пред иконата и молитвата Ви ще бъде отговорена.

Композицията в една ръчно рисувана икона не е проста колекция от нейните елементи. Тя се проявява преди всичко във вътрешните връзки между тях, в подчинението им на обща задача – най-изразителното представяне на Свещения образ.

Човешкото око е проектирано по такъв начин, че на първо място да вижда ясни, прости геометрични фигури, лесно четими в очертания. Като се има предвид свойството на зрението бързо да възприема прости форми и опростени силуети, точките, които привличат вниманието в най-голяма степен, се подреждат върху равнината на изображението в четириъгълници, кръгове, овали, трапеци и триъгълници.

Така за пример, могат да бъдат открити кръг, триъгълник, купа и кръст в ръчно рисуваната прекрасна икона на А. Рубльов „Троица“. Да я разгледаме.