Има ли недостатъци при почистване на дюзите?

Що се отнася до недостатъците на използването на почистващи препарати за почистване на дюзите, те включват следното:

  • Ограничения за температурата на употреба. Например ML100 може да се използва само при температури над -5°C.
  • Не винаги е оправдано използването на добавки за автомобили с голям пробег, ако системите им никога не са били промивани или нищо не се знае за тяхната чистота.
  • Липса на визуален контрол на резултата.

Как на практика да почистите, измиете дюзите?

С помощта на ултразвук.

Този метод за почистване, измиване на дюзите, за разлика от първия, е доста сложен и изисква посещение в автосервиз.

Ултразвуковият метод включва демонтиране на дюзите, поставянето им за тестването им на стенд, потапянето им в ултразвукова вана с почистваща течност с цел измиване на дюзите, провеждане на друг тест и накрая вече инсталирането им на място.

Освен това този метод е визуален, т.е. имаме възможност да виждаме как се променя моделът на пръскане след почистване. И още нещо,  можем да проверим херметичността на дюзите и така да сравним каква е тяхната ефективност (обем на пълнене).

Разбира се, почистването, измиването на дюзите в ултразвукова вана е много по-скъпо от използването на видове добавки. Обикновено цената зависи от броя на дюзите и трудността при отстраняването им.

Самият процес отнема няколко часа, в зависимост от продължителността на отстраняването и реакцията на пръскачките към процедурата.

Как се случва цялата процедура?

Демонтираните дюзи се поставят в ултразвукова вана със специален разтвор. Пример за такава течност е например, Injector Cleaning Liquid, течност, която се продава в 5-литров обем специално за сервизи.

Замърсителите се влияят не само от самия състав, но и от ултразвукови вълни, които образуват кавитация във ваната – поредица от микроексплозии, които избиват отлаганията от външните и вътрешните работни кухини на дюзата. За тестване се използва и специална течност на базата на алифатни въглеводороди. Течността е незапалима, напълно безопасна е, а плътността й е подобна на това на горивото.

За цялостно и сигурно почистване на дюзите вижте тук.