Как да продаваш повече онлайн през 2023?

Дигиталната среда бележи динамично развитие, съпътствано от иновативния характер на инструментите онлайн и нарастващата Интернет аудитория.

Позиционирането на бизнеса в онлайн пространството стои като надежден и ефективен ход в дългосрочното развитие на бранда.

Дигиталният маркетинг през 2023 предлага все повече възможности за популяризиране и разгръщане на онлайн магазините.

Очертават се и някои тенденции за постигане на ръст в продажбите пред 2023. Ето кои са те:

  1. Дигитална реклама

Един от основните методи за генериране на повече продажби онлайн през 2023 година е дигиталната реклама. Също като традиционните рекламни методи, така и онлайн рекламата оказва забележително влияние по отношение на желанието на потребителите да извършват покупка.

Вижте кога трябва да се допитате до специалисти по дигитален маркетинг.

Голямото преимущество на дигиталната реклама обаче е това, че тя има много по-значим обхват и може да достигне до широка маса от потребителите. Рекламата онлайн спомага още на брандовете са извършат прецизно сегментиране на аудиторията. Това спомага на бизнеса да постигне ръст в продажбата, като рекламите стоките или услугите си на целевите сегменти.

Също така, брандовете могат да използват дигиталната реклама за разширяване на пазарния обхват и достигане до други потенциални целеви групи. Разширяване на потребителската група отново е предпоставка за постигане на повече продажби.

Дигиталната реклама обикновено се позиционира в Google и социалните мрежи. Позиционирането на реклама в Google е надеждна и ефективна, защото е очаквана от потребителите по време на търсене.  Дигиталната реклама в социалните мрежи е всеобхватна, позволява двупосочна комуникация и интерактивно клиентско изживяване.

  • Директен маркетинг

Друг маркетинг способ за увеличаване на продажбите през 2023 са формите за директен маркетинг. В това число влизат имейл бюлетините, съобщенията в клиентските профили и мобилните известия в приложенията. Принципът на директния маркетинг е да се осъществява пряк контакт между бизнеса и потребителите. Ако имате нужда от успешна кампания, попитайте дигитална агенция DigitalSpring.

Ефективността на директния маркетинг се увеличава непрекъснато, като за това има няколко предпоставки. На първо място, клиентите имат потребност от специализирано обслужване – покана за изразяване на мнение, оценка на обслужване, предоставяне на персонализирани промо кодове. На второ място, директният маркетинг спомага за популяризирането на бранда и неговите стоки/услуги.

Не на последно място, насърчава се потребителския интерес и се изгражда доверие между аудиторията и онлайн магазина. Непрекъснатият контакт генерира авторитет на бранда и му печели по-голям брой от лоялни клиенти.

Нагласата на потребителите, че онлайн магазинът комуникира активно и организира промоционални кампании, е предпоставка за генерирането на органичен трафик. Клиентите се привързват към бранда и го посещават редовно, за да се възползват от неговите промоционални оферти. Колкото по-висока е посещаемостта на онлайн магазина, толкова по-голям е ръстът на продажбите.

  • SEO оптимизация

Един от основните маркетинг способи за генериране на по-голям брой продажби са техниките за SEO оптимизация. Това са съвкупност от последователни стъпки и действия, които целят подобряването на онлайн присъствието на бранда и класирането на му на предни позиции в резултатите на търсачките.

SEO оптимизацията през 2023 използва ключови подходи за увеличаване на трафика и респективно продажбите на онлайн магазините. Някои от тях са създаването на собствен блог, гост публикации с цел получаване на качествени връзки и оптимизация на сайта.

Блогът е съставен от тематични текстове в полето на пазарната дейност на онлайн магазина – те включват ключови думи и изрази, линкове към други сайтове или вътрешни страници на уебсайта, както и релевантни визуализации. Гост публикациите са SEO подход за получаване на качествени връзки от авторитетни източници с цел спечелване на авторитет и разпознаваемост. Оптимизацията на сайта спомага за минимизиране на грешките и подобряване на потребителското изживяване.

Всяка от техниките за SEO оптимизация спомага за класиране на онлайн магазина на предни позиции в търсачките и за постигане на висока разпознаваемост. Колкото по-видим е един бранд в Интернет средата, толкова и възможностите за ръст в продажбите се увеличават.

Да обобщим казаното дотук:

Все повече бизнеси намират бъдещото си развитие през 2023 в дигиталната среда, заради нарастващата потребителска маса онлайн и липсата на ограничения при пазаруване.

Виж кои са каналите, които носят повече продажби.

За да се осигури дългосрочно и надеждно развитие за онлайн магазините, то най-важният показател е нивото на продажби. За да увеличите продажбите си през 2023, то е важно да боравите с инструментите за SEO оптимизация, да изграждате ефективна дигитална реклама и да общувате с клиентите чрез формите за директен маркетинг.