Как мога да получа здравна застраховка?

Как мога да получа здравна застраховка? В Съединените щати можете да получите здравна застраховка чрез:

  • държавни здравноосигурителни програми
  • вашата работа, с помощта на вашия работодател
  • частна здравна застраховка, която ще закупите сами
  • държавни програми за здравно застраховане

Как мога да получа здравна застраховка?

Програмите за обществено здравно осигуряване предлагат помощ на лица, които не могат да си позволят здравно осигуряване или отговарят на определени изисквания. Програмите се управляват от федералните или щатските правителства. Което също може да се нарече програма за обществено здраве.

Medicaid и CHIP за имигранти

Имигрантите, които не са квалифицирани неграждани, обикновено отговарят на условията за Medicaid и CHIP, ако отговарят на изискванията на държавата за доходи и пребиваване.

Квалифицираните неграждани включват:

  • Притежатели на зелена карта (законни постоянни жители)
  • Бежанци и търсещи убежище
  • Посетители от Куба/Хаити
  • Лица под хуманитарна закрила
  • Физически малтретирани неграждани, техните съпрузи, деца или родители
  • Жертви на трафик на хора и техните съпрузи, деца, братя и сестри или родители

Много квалифицирани неграждани, включително притежателите на зелена карта, трябва да изчакат 5 години след получаване на квалифициран имиграционен статут, преди да могат да кандидатстват за Medicaid. Бежанците и търсещите убежище не трябва да чакат 5 години.

Здравно застраховане Medicare

Medicare е федерална програма за обществено здравеопазване, която предлага основно здравно осигуряване на хора на възраст 65 и повече години. Medicare се предлага и за по-млади хора с увреждания и хора с краен стадий на хронично бъбречно заболяване или амиотрофична латерална склероза (ALS). Гражданите на САЩ и притежателите на зелена карта могат да кандидатстват за Medicare, ако отговарят на изискванията.

Има няколко вида Medicare, включително:

Група А: Болнична застраховка

Група Б: Медицинска застраховка

Група D: Лекарства с рецепта

Премията от група А е безплатна за хора, които са плащали такси за Medicare поне 10 години. Общата цена на Medicare варира в зависимост от вашия доход.

Частно здравно осигуряване

Повечето американци имат частна здравна застраховка. Повече от половината хора, живеещи в САЩ, имат частна здравна застраховка, закупена от работодател. Хората, които нямат застраховка на работното си място, могат да закупят здравна застраховка директно от доставчик на застраховка.