Кога и колко често трябва да се почистват септичните ями в Бургас?

Най -важното нещо, което значително ще улесни живота на всеки летен жител, е своевременното почистване на септични ями в Бургас от отпадъци:

В случай на нередовна употреба (например само през лятото), почистването трябва да се извършва ежегодно;

С увеличаване на времето за престой броят на почистванията се увеличава: непрекъснатата работа изисква 3-4 почистващи мерки годишно.

ВАЖНО: не винаги е необходимо да следвате този график, тъй като неочаквани проблеми (запушване, проникване на опасни вещества) не са толкова редки и понякога си струва да се извърши спешна работа. Повече за това в следващия параграф.

Как да разберете кога да се прави почистване септични ями в Бургас?

Ясно е, че ямата трябва да се почисти рано или късно, но кога точно? Има характерни признаци, при появата на които силно не се препоръчва да се колебаете.

Това са:

Мастни отлагания по стените;

Мъгливи образувания;

Силна неприятна миризма;

Бавен дренаж или застой на къщата.

Съвременни методи за изхвърляне на течни битови отпадъци в Бургас

За да изберете правилния метод на почистване на септични ями в Бургас , трябва да вземете предвид следните фактори:

Естеството на отпадъците.

Местоположение.

Сила на звука.

Стегнатост.

Освен това ще бъдат разгледани методи за почистване на помийни ями и септични ями и в кратко описание за всеки от тях ще се появят препоръки в съответствие с горните характеристики.

Вакуумни камиони

Този метод на почистване е най -простият, най -евтиният и най -често използваният метод. От минусите – дискомфорт по време на работа. По отношение на факторите можем да кажем следното:

Характерът на отпадъците е изключително битов.

Местоположение – с алея.

Обем – до 4-5 кубически метра.

Стегнатостта е пълна.

Какво е необходимо за този метод?

Фекална помпа.

Помпа за утайки.

ВАЖНО: не можете да правите само с първата помпа, тъй като тя не е в състояние напълно да премахне утайките.