Основни строителни материали

Основни строителни материали

Основни строителни материали. Прието е дървото да се разделя на видове в зависимост от нивото на неговото съдържание на влага: абсолютно сухо, стайно сухо, въздушно сухо, влажно и естествено влажно. Въз основа на класификацията се определя предназначението на дървения материал в строителството.

Основни материали

За външна облицовка това са следните строителни материали: композитни панели, фасадни порцеланови каменни изделия, сайдинг, фасадни касети, плочи, гипсови смеси, метални касети и др. Облицовъчните материали, най-често, изпълняват декоративни и защитни функции. За вътрешна облицовка се използват естествени и изкуствени материали за украса на зали, стълбища, вестибюли, зали, станции, помещения, характеризиращи се с висока влажност.

Декоративни строителни материали

Материалите, предназначени за вътрешна и външна декорация, се използват за подобряване на декоративните и експлоатационни качества на сградите, за защита на конструкциите от външни влияния. Те включват бетони и довършителни решения, керамика, изделия от дърво, каменни материали (изкуствени и естествени), метал, хартия, пластмаса, стъкло. Отделна група включва материали, предназначени за обработка на пода.

Бои и лакове

Боите и лаковете са материали, които се нанасят в прахообразно или течно състояние върху почистена повърхност, за да се образува плътно прилепващ филм. Тези вещества се използват за защита на дърво и метални изделия от разрушаване под въздействието на външната среда. Гамата от бои и лакове включва лакове, грундове, емайли, шпакловки, бои. Като основни компоненти могат да се разграничат пълнители, разтворители, филмообразуващи пигменти, пластификатори, добавки и сушители.

За изграждането, експлоатацията и ремонта на различни конструкции са необходими строителни материали – трайни, устойчиви и надеждни. И всички те имат определена класификация – по произход, свойства и предназначение.

Естествени и изкуствени строителни материали

Основните строителни материали се класифицират на:

-Естествените, които се използват при изграждането на различни елементи на сгради (подове, тавани, стени, покриви), са дърво (дървен материал), бетон, цимент.

-Изкуствени – материали със специално предназначение, които се използват в процеса на създаване на изолация, изолация от влага и т.н.

Също така разграничавайте каменни, горски, подвързващи и метални видове строителни материали.