Още нюанси, свързани с обучението в автошколите

В допълнение към факта, че ще спестите от плащането на автошколите, няма да е необходимо да преминавате през медицинска комисия два пъти, за да получите сертификат, тъй като заключението е валидно и за двата случая.

Друг плюс е фактът, че теоретичната част в автошколата се предава само 1 път.

Същите облекчения могат да се ползват и при придобиване на правоспособност за управление на мотоциклет, ако след успешно положени изпити в КАТ за категория Б не са изминали повече от 90 дни.

Дистанционно обучение в автошкола права на шофьор за получаване на шофьорска книжка

Няма да можете да получите шофьорска книжка без да придобиете сертификат от шофьорска автошкола.

Но развитието на съвременните технологии позволява, без да посещавате образователна институция като автошкола на място, да преминете теория на дистанционното обучение, като регистрирате личен акаунт на официалния уебсайт на онлайн автошкола. Това е много удобна възможност и позволява да не си губите времето напразно, чакайки.

В комфортни условия, в удобно време, ще получите достъп до пълния онлайн курс по правилата за движение, ще можете да общувате с учителя си от автошколата, да получавате съвети от него.

Имайте предвид, че теоретичната част на изпита в автошколата може да се проведе и дистанционно. След като подпишете необходимия за целта договор и подадете необходимите за това документи.

Практическите занятия се провеждат съгласувано с автоинструктора от автошколата, в която сте се записали.

Заявление до КАТ за възможност за полагане на изпити и получаване на шофьорска книжка. В този случай може да бъде изпратено по електронен път чрез личен акаунт на официалния портал на Държавната служба.

Личният мениджър на автошколата, с когото сте работили по време на дистанционно обучение, ще подготви съответните документи.

Вместо послеслов, в заключение по темата

Да се обучавате в автошколата е интересно и забавно. Ако Вие посещавате уроците или посещавате онлайн заниманията в автошколата, няма да е трудно да преминете теорията.