Подбор на персонал

Развитие на HR технологии

Освен всичко, с което Ви запознахме в предишната статия,  отделът за подбор на персонал трябва да предоставя информация за служителите в пенсионния фонд на Република България, застрахователните компании, данъчните и миграционните служби.

Ние сме  UpSkill и сме една от най-добрите компании за HR услуги на пазара, специализирана в IT, ITO, BPO, SSC, SDC Подбор, Учене и Развитие и HR Консултиране.

Ако се нуждаете от услугите ни, можете да ни намерите на следните координати: Адресът ни е: София,  жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4. Телефон за връзка: +359 882 240 381.

HR функциите са следните:

Основната функция на отдел Човешки ресурси, в дадено предприятие, е подборът на персонал.

Основните функции на отдела за персонал в предприятието включват:

-определяне на нуждите на организацията за подбор на персонал и персонал заедно с ръководителите на отдели;

-анализ на текучеството на персонала, търсене на методи за борба с високия оборот;

-въвеждане на системи за мотивация на труда;

-подготовка на персонала на предприятието;

-изпълнение на лични досиета на служители, издаване по искане на служители на сертификати и копия на документи;

-провеждане на операции с трудови книжки (получаване, издаване, попълване и съхраняване на документи);

-водене на записи за ваканции, насрочване и организиране на ваканции в съответствие с приложимото трудово законодателство;

-организация на сертифициране на служители;

-изготвяне на планове за развитие на персонала.

HR структура – каква е тя?

Структурата на отдела за Човешки ресурси и неговият брой се определят от Управляващия директор на всяка фирма, в зависимост от общия брой персонал и характеристиките на дейността.

В малки фирми и компании (до 100 служители) са достатъчни един или двама служители в обслужващия персонал.

В същото време, в малките предприятия не може да има отделен служител за извършване на тази дейности и тогава такава работа се поема от главния счетоводител или от Управляващия директор.

В средни организации (от 100 служители до 500 души) е препоръчително да се създаде кадрово обслужване на HPR персонал от трима до четирима кадрови специалисти

В големите предприятия с 500 или повече служители отделът за човешки ресурси може да има от 7 до 10 служители отдел Човешки ресурси.

Вашият коментар