Твърдост устойчивост на микроцимента

Устойчив ли е микроциментът? Една от особеностите в сравнение с другите декоративни покрития е висока твърдост и устойчивост на микроцимента. Някой търговки марки могат да се използват дори в зони с голям трафик. Много фактори могат да повлияят на устойчивостта и твърдостта на това покритие, като например: основата, върху която ще бъде нанесен микроциментът, избрания тип микроцимент или уплътнителя, наред с други.

Механична устойчивост

  • Микроциментова устойчивост на удар:

Въпреки че микроциментът е сравнително твърд материал, устойчивостта на удар зависи до известна степен от твърдостта на основата. Микроциментът, поради ниската си дебелина, ще се деформира при силен удар, ако опората се деформира. Например, ако нанесем микроцимент върху мазилка и основата се деформира, защото не е много устойчива, микроциментът също ще се деформира. От друга страна, ако нанесем микроцимент върху тераци или подобни основи, устойчивостта на микроцимента ще бъде по-голяма.

  • Устойчивост на микроцимента на абразия и износване:

 Устойчивостта на микроцимента на абразия или износване също зависи от вида на микроцимента и използвания уплътнител.

Някой микроцименти, поради по-ниското си съпротивление, са запазени за облицовка на стени. Що се отнася до уплътнителите, въпреки че съпротивленията са еднакви, колкото по-висок е блясъкът, толкова по-видими са следите от износване. Матовите покрития не отразяват светлината или я отразяват минимално, а сатенените покрития са най-естествените.

Химическа устойчивост на микроцимента

  • Устойчивост на микроцимента към петна и течности:

 Устойчивостта на микроцимента към петна и течности ще зависи от използвания уплътнител за защита на покритието. Уплътнителят е последният слой от микроциментовото полагане, което го прави водоустойчив и го предпазва от петна. Според различните проведени тестове някои марки микроцимент предпазват от петна от масло, кола, червено вино и други подобни.

Микроциментови петна от оцет или лимонов сок оставят леки следи след два часа излагане. Тази повърхност е засегната от киселина точно като мрамор, въпреки че ако действаме чрез бързо почистване, няма да останат белези.

Петна от салфуман, чиста белина, ацетон и амоняк оставят следи след половин час излагане. Ако обаче почистим бързо микроцимента, няма да останат следи. Трябва да се вземе предвид и текстурата на микроцимента и трудността на почистването.