Факти за коучинга

Факти за коучинга

Най-важното в коучинга

Факти за коучинга. Най-важното е, че в коучинга е необходима продуктивна промяна в мисленето, а не придобиване на нови знания. В този случай правилното поставяне на целта е от особено значение.

Може да изглежда, че коучингът е много фокусиран върху проблематиката на ситуацията, но въпреки това основният фокус е именно върху постигането на резултата. В същото време добрият специалист трябва да подтикне клиента към задълбочено проучване на текущата ситуация. Но не от позицията за решаване на проблемите, които съществуват сега, а от позицията за намиране на ресурси за поставяне и постигане на цели.

Факт No.2

Позицията на коуча не е позиция на ментор

Именно стриктното спазване на позицията на треньора е ключът към успешната сесия на коуча, което може да помогне на клиента да развие нови умения и да изгради успешна стратегия за постигане на желаните резултати.

Все по-често коучингът се използва и прилага в развитието на професионални умения. В същото време толкова често, че някои хора са развили стереотип, че коучингът е почти същото като консултирането. Но това не е така.

Факт No.3:

Коучингът не е консултация

В широк смисъл консултирането е нещо, което е свързано изключително с бизнеса. Но трябва да се помни, че консултирането е обичайната консултация, преименувана по западен начин с цел преопаковане и маркетингови ползи.

Има три вида консултации:

Методологически. Когато на клиента се дава методика и той я прилага сам

Става. Когато клиентът прилага методология под строгото ръководство на специалист.

Пълна конструкция. Когато специалист сам прилага методология за клиент.

За да разберете, че коучингът е съвсем различен, можете да сравните треньор с бягащ треньор:

Може ли спортист самостоятелно да въведе техники за бягане на дълги или къси разстояния? Очевидно може, но треньорът винаги трябва да е там и да насочва всички усилия на състезателя към онези бягащи елементи, които не се получават така, както Вие бихте искали, нали така.

Може ли предварително планирана методология да бъде приложена успешно за спортист бегач? Очевидно да, но задачата на треньора е да разбере текущата ситуация в отделението му, да избере най-добрия вариант за обучение за този конкретен човек и по този начин да разкрие неговия потенциал.

Може ли треньор да се кандидатира на Олимпийските игри вместо в отделението си? Очевидно не.

Това е класически пример за разбиране на треньорството – треньорът действа като спортен треньор. Според мен подобно сравнение не е съвсем правилно, но за изясняване на разликата между консултирането и традиционния коучинг е напълно приемливо.

Най-важното е, че консултирането на хора трябва да бъде отнесено към вида дейност, в която по един или друг начин се учи. И вече се разбрахме, че коучингът не е това, което изглежда.

Освен това коучингът, за разлика от консултирането, включва наблюдение и придружаване на клиента до резултата, за да се увери, че клиентът действително е изпълнил всички планирани стъпки и е постигнал резултата.