Хардуерен сървър

Сървърите трябва да се съхраняват в специализирана стая – сървърна стая.

Сървърната стая осигурява непрекъснато захранване, надеждна интернет връзка и ограничен достъп на служителите до оборудване. Ако една компания няма възможност да изгради собствена сървърна стая, тогава е по -добре тя да постави оборудването си на специализирано място – център за данни/Хардуерен сървър.

Като начало, нека изясним, че сървърът е хардуер, който използва сървърния софтуер. Той е оптимизиран за работа с други компютри (клиенти). Клиенти на сървъри могат да бъдат компютри, телефони, факсове, принтери и всички други устройства, които се свързват с интернет. Колкото повече информация планирате да съхранявате на хардуерен сървър, толкова по-мощен трябва да бъде сървърът. Каква е целта на наемането на сървър? Повече подробности в следващата статия в блога на HyperHost.

Компаниите използват сървъри, за да споделят определена информация с всички служители и да споделят наличните ресурси. За да може сървърът да работи добре, се наема системен администратор. Той настройва оборудване за работа, прави резервни копия, отстранява проблеми. Правилното функциониране на сървъра директно зависи от висококачествената и професионална работа на системния администратор. Моля, обърнете внимание, че безплатна техническа поддръжка се предоставя за всички потребители на услугите на HyperHost, независимо от тарифата.

Но все пак мнозина смятат, че не е необходимо да имате собствен сървър, можете да използвате обикновен компютър. Но искаме да Ви предупредим, че това е много късогледно решение. Компютърът няма да може да изпълнява много от задачите, които сървърът изпълнява. На първо място, сървърът е не само съхранение на информация, но и изпълнение на голям брой едновременни заявки, с които нормален компютър не може да се справи и в критичен момент той просто ще загуби цялата необходима информация.

Ако Вашият бизнес работи за обещаващо бъдеще, трябва да помислите за избора на сървър.