Въздействие на фактора Работно време върху здравето

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ФАКТОРА РАБОТНО ВРЕМЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОТРАСЪЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Мария Титопулу, дм ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД, ул. Троянски

Прочетете повече