Видове преводачи

Видове преводачи

Има два вида устни преводачи – последователни и едновременни

Поредният преводач е незаменим при бизнес преговори, на събития, при които някои от участниците говорят един език, а други говорят друг. В такива случаи ораторът прави речта си с леки спирания, така че преводачът да може да формулира фраза на езика на аудиторията.

Едновременният превод е най-трудният вид превод. Такъв превод се извършва с помощта на специализирана технология за симултанен превод. Синхронизираният преводач трябва да говори чужд език почти толкова добре, колкото неговият собствен. Сложността на професията се състои в необходимостта бързо да се разбере и преведе чутото, а понякога и да се говори едновременно с оратора. Най-ценени са специалистите, които могат да съставят компетентни и информативни изречения. Тези специалисти не допускат паузи в речта си.

Преводачите могат да превеждат технически, юридически, художествени, бизнес документи

В момента все повече специалисти използват съвременни технологии (например електронни речници). Такъв специален софтуер за преводачи ще помогне да се увеличи производителността му с до 40%.

Работният екип на такива организации не е просто висококвалифицирани специалисти с блестящо езиково образование, но най-важното – родни езици. Основната им мисия е не само правилно, точно и възможно най-бързо да превеждат текста, но и да го адаптират към културата и манталитета на хората, на чийто език се превежда. Това е необходимо, за да се гарантира, че материалът се възприема лесно и с жив интерес, както и добре запомнен.

Преводът на художествена, научна или специализирана (високопрофесионална) литература, да речем, юридическа или медицинска, е напълно отделна област на преводаческата дейност. Само познаването на езика, дори и безупречно, не е достатъчно. Такива текстове изискват човек от определена тематична владеене и специален манталитет. Просто казано, той трябва да умее да мисли на този език, да го усеща, да знае нюансите на културата и манталитета на хората, които са носители на езика. Ето защо дейността на професионални агенции за преводи, където специалисти от такова ниво работят точно, е в най-голямо търсене и ценна в съвременното бързо развиващо се общество, което не може да се представи без нови и смели международни контакти и взаимодействия.

Вашият коментар