Видове товарен въздушен транспорт

Видове товарен въздушен транспорт – този вид се счита за универсален и се използва за превоз на пътници на средни и дълги разстояния, както и за доставка на определени видове товари. По този начин се осъществява около 40% от обема на пътническия трафик в междуградски трафик.

За нас: 

Ние сме частна компания Alexander Logistics. Това са нашите координати, за да се свържете с нас: Адрес: 9A, ул. Трети Март, 1532 , Казичене. Телефон: +359 2817 7766.

Такива високи показатели , тези около 40% от обема на пътническия трафик в междуградски трафик са свързани с големината на страната ни и ниското осигуряване на определени региони с други видове товарен въздушен транспорт. Обърнете внимание, че мобилността на населението постепенно се увеличава поради растежа на материалното благосъстояние, разширяването на културните, бизнес и научните връзки, което означава, че нараства и нуждата от движение с висока скорост.

Въздушният транспорт се използва за доставяне на малък обем стоки, чиято номенклатура е много ограничена:

  • 1/ценни стоки (произведения на изкуството, антики, скъпоценни метали и камъни, кожи и др.);
  • 2/стоки, изискващи спешна доставка, включително нетрайни;
  • 3/хуманитарна помощ;
  • 4/лекарства;
  • 5/поща;
  • 6/хранителни и промишлени продукти за отдалечени региони;
  • 7/товар за спешни, извънредни ситуации.

Подвижният състав на въздушния транспорт се състои от апарати:

  • по-лек и по-тежък от въздуха;
  • по-лек от въздуха – дирижабли, балони, балони, планери;
  • по-тежки от въздушните самолети и хеликоптери.

Видове съобщения в морския превоз на товари

Доставката на товари и стоко по море се класифицира по вид навигация, както и по форма на организация на флота. Първата от тези класификации е следната:

1.Отвъдморско плаване, тоест маршрутите са положени между пристанища на различни държави.

2.Каботаж, доставка на стоки между пристанищата на една държава, се приема тук:

-голяма каботаж – пресичане на териториалните води на други страни;

-малка каботаж – не изисква пресичане на териториални води, принадлежащи на други държави.

Още може да научите в следващата ни статия по тази тема.

Вашият коментар