Интер-машинекс

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА  „ИНТЕР-МАШИНЕКС“

 

ИНТЕР-МАШИНЕКС ООД от доставя съвременно учебно оборудване, отговарящо на новите технологични изисквания за интерактивно обучение по различни технически специалности   в професионалните гимназии и технически университети.

ИМ предлага на българския образователен пазар учебно оборудване с  няколко начина на действие:

Учебни лаборатории на модулен принцип, което позволява постоянното допълване и осъвременяване на вече съществуващи конфигурации. Те са изработени като прототипи на системи, работещи и илюстриращи реални процеси в основните технически специалности (електричество, електроника, електротехника, автоматизация, възобновяеми енергийни източници и др.)

Те често са изградени от промишлени елементи и съобразени с изискванията за безопасна работа на учениците.

 

Видове учебни лаборатории

Могат да бъдат с различно управление:

а) ръчно –  с помощта на конзола

б) с компютърно управление – с интерфейс за компютъра и софтуер.

Философията на компютърно обучение се състои в използването на софтуери, които както при преподавателя, така и ученика отразяват върху монитора на компютъра всички процеси на реално действащия прототип (модул), в реално време . Могат да се задават променливи параметри, както и да се вкарват повреди, за да бъдат отстранявани от учениците.

Друга популярна форма на учебното оборудване са симулаторите на системи и процесите, които протичат, с вграден софтуер. Те също предлагат възможности за промяна на параметрите и вкарване на повреди, които се наблюдават върху компютъра.

Симулаторите са застъпени най-вече в обучението по автомобилизъм, термотехника, телекомуникации, възобновяеми енергии и др.

Алтернативна форма на учебно оборудване са разрезите на реални компоненти и системи.  Те са особено популярни в обучението по автомобилизъм  (мотори, предавки, трансмисии, шасита, кормилни уредби и др.)

Предлаганите от нас лаборатории, симулатори, разрези, тренажори са продукти на реномирани европейски производители (Edibon, DeLorenzo, VB),  чийто представител е ИНТЕРМАШИНЕКС ООД.

Повече информация за продуктите на Интер-машинекс можете да получите на сайта на компанията или на служебните телефони.

Вашият коментар