Какво да правим със „свободните пари“

Спестовни продукти – Напоследък моного хора със спестявания в банката се замислят какъв е смисълът тези пари да стоят там. Лихвите по депозитите спаднаха драстично през последнит години и нивата им едва покриват инфлацията. Повечето българи обаче някак по навик продължават да „спестяват“ в банките. Все поради различна причина – заделяне на пари за кола, за жилище, за обучение на децата или за пенсия. Какво обаче всъщност се случва? Тези средства в банките с времето просто се стопяват в реална стойност, макар и слабо да растат в номинална стойност.

Какви са алтернативите на банковите депозити?

Този въпорс си го задават поне половината хора с банкови влогове. Отговоът ясен – извън банката рискът е по-голям, но възможностите за печалба и доходност са несравнимо по-високи. Просто трябва да се подбере правилния финансов инструмент, или микс от инструменти. Сред тях експерти слагат Инвестиционните застраховки Живот, Пенсионните фондове, Взаимните фондове, АДСИЦ и други. Кое е най-подходящо за Вас не е лесно да се каже. Нужен е поне предваритлен анализ на потрбностите Ви, за да се направи стратегия за инвестиране. С това се занимават Инвестиционните брокери.

Много нашумяха напоследък взаимните фондове, управлявани от банките. Така банката Ви няма да Ви загуби за клиент, като ще може да диверсифицира вложенията Ви с цел по-голяма доходност. Това не е лош вариант, защото тези фондове съчетани с влога остават сред по-нискорисковите инструменти и са подходящи за хора без опит в инвестирането. Ако Вие обаче искате да бъдете истински инвеститор, то е добре да погледнете към инвестиционните брокери и финансови посредници.

Вашият коментар